VITAJTE
SME BOJOVNÍCI
MUAY THAI
1
VITAJTE
SME BOJOVNÍCI
MUAY THAI
1
  • Všeobecné vyhlásenie


    Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Ing. Dušan Riňák - GiantGym (ďalej len "GiantGym") Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. GiantGym zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.    GiantGym si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


    Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom GiantGym alebo tretích strán zmluvne viazaných s GiantGym. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom GiantGym.


    Všetky osobné údaje získava GiantGym od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.