Tréningy

 

Samotný tréning trvá v rozpätí 1 a pol až 2 hodiny. Pozostáva z troch častí:

 

 

ROZCVIČKA

 

1) stred tela 

2) švihadlo 

3) beh a strečing

 

HLAVNÁ ČASŤ TRÉNINGU

 

1) lapovanie - tréning vo dvojici, na úderové a kopacie panely

2) sparing a klinč - aplikácia naučených techník vo dvojici

3) vrecia - kondičné a silové cviky na boxérske vrecia

 

ZÁVER

 

1) silové cviky celého tela 

2) strečing 

 

 

giant gym  giant gym  giant gym  giant gym  

 

giant gym  giant gym  giant gym  giant gym  

 

 

VNÚTORNÝ PORIADOK KLUBU

 

1) Za každých okolností, rešpektuj pokyny trénerov.

 

2) Všetci sme si rovní a sme jeden tím. 

 

3) Netolerujeme žiadne agresívne správanie, povyšovanie a urážanie.

 

4) Trénuj s radosťou a vydaj zo seba všetko.

 

5) Dbaj na dostatočnú hygienu. V priestoroch športového klubu udržiavaj čistotu a poriadok.

 

6) Nezabudni nás prísť podporiť na všetkých klubových podujatiach a podujatiach, na ktorých máme účasť.

 

7) Usmerňuj a pomáhaj začiatočníkom.

 

8) V priestoroch telocvične a jej okolí, sa netoleruje užívanie návykových látok.