REKONŠTRUKCIA 2021

ZAČÍNAME S REKONŠTRUKCIOU NAŠICH PRIESTOROV OD 29.04.2021!!!  

 

PO PRVEJ FÁZE PRESTAVBY, BY MALI NAŠE PRIESTORY VYZERAŤ TAKTO (DO 16.05.2021):  

giant gym